H.a.n.s

H.A.N.S -System blev opfundet i 80érne af Dr. Robert Hubbard, proffessor ved Michigan State University og i sammen arbejde med den flere gange vindende Imsa køre, Jim downing. Sat i produktion i 1991.